Nyhetsarkiv

Her finner du nyhetsarkivet vårt

OPF med gode resultater og god avkastning i første kvartal

Etter en god start på året kan Oslo Pensjonsforsikring (OPF) vise til et konsernresultat på 340 millioner kroner i første kvartal 2024, og en avkastning på 2,6 prosent for kvartalet.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring med best avkastning gjennom 20 år

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) kommer ut med 0,93 prosent høyere avkastning, i gjennomsnitt, fra 2004-2022, sammenlignet med andre selskap som leverer offentlig tjenestepensjon. Dette kommer frem i en analyse...

Les videre

Nytt grunnbeløp i folketrygden

I juni trekkes det ikke skatt av uførepensjon.  I juli vil de fleste pensjoner fra OPF øke som følge av årets regulering. 

Les videre

Resultat og Årsrapport 2023 for OPF og Oslo Forsikring

Årsresultatet for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) endte på 962 millioner kroner for 2023, mot et resultat på 291 millioner kroner i 2022.

Les videre

Ny HR-sjef i OPF

Ingvild Gråberg (48 år) er ansatt i stillingen som ny HR-sjef i Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF). Hun startet i stillingen 1. mars. Ingvild Gråberg har solid bakgrunn innenfor HR-faget og vil bli svært...

Les videre

Pensjonsforlik

Det er nå bred enighet på Stortinget om å øke stillingens aldersgrense for statsansatte fra 70 til 72 år.  

Les videre

Årsoppgaver fra Oslo Pensjonsforsikring

Årsoppgaven for pensjon (sammenstilling av inntekt) finner du på Din side her på opf.no. Årsoppgaven for lån finner du på Min side på kassa.no.

Les videre

Reglene for gjenlevendepensjon fra NAV ble endret fra 1. januar 2024

De nye reglene for gjenlevendepensjon fra NAV påvirker ikke etterlattepensjon som utbetales fra Oslo Pensjonsforsikring.   

Les videre

Pensjon og skattekort

Får du utbetalt pensjon fra oss? Her finner du viktig informasjon om skattetrekk og skattekort for 2024. 

Les videre

Skatt og utbetaling i desember 2023

For utbetalingen vår i desember gjelder følgende skattetrekk: 

Les videre

Svakt negativ avkastning i tredje kvartal for OPF

Avtagende vekst i norsk økonomi og svake finansmarkeder i tredje kvartal 2023 ga en negativ avkastning på 0,4 prosent for Oslo Pensjonsforsikring (OPF), per 30. september 2023.

Les videre

Kassa er åpen – et heldigitalt boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring

Med den moderne boliglånsløsningen Kassa ønsker Oslo Pensjonsforsikring å gjøre det enklere å være boliglånskunde og ta markedsandeler i det attraktive boliglånsmarkedet. Kassa har en enkel og rask søknadsflyt,...

Les videre

Leveattest for pensjonister i utlandet

En del pensjonister som er bosatt i utlandet, må sende inn leveattest til oss innen 1. desember 2023.   

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring leverer godt i andre kvartal

Oslo Pensjonsforsikring leverer et resultat på 214 millioner før skatt og en avkastning på 3,4 prosent hittil i år.

Les videre

Aibel forlenger leieavtale med OPF i Asker

Aibel med sine 1 200 ansatte har valgt å skrive ny leieavtale i Hagaløkkveien 28. Nå skal Oslo Pensjonsforsikring modernisere bygget. 

Les videre

DNB, KLP og Oslo Pensjonsforsikring bidrar til finanisering av Nord-Norges største samferdselsprosjekt

DNB, KLP og Oslo Pensjonsforsikring gratulerer Hålogalandsvegen og Skanska Norge med oppdraget med å finansiere, bygge og drifte Nord-Norges største samferdselsutbygging med veiprosjektet...

Les videre

Medlemsundersøkelse

Denne uken sender vi ut en medlemsundersøkelse til et representativt utvalg av våre medlemmer. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt til å lage bedre løsninger og informasjon om pensjon.

Les videre

Utbetaling av pensjon i sommer

I juli vil de fleste pensjoner fra OPF øke som følge av årets regulering.

Les videre

Et godt første kvartal for Oslo Pensjonsforsikring

I et kvartal preget av fortsatt høy inflasjon og betydelige rentebevegelser leverte Oslo Pensjonsforsikring (OPF) et resultat på 293 millioner før skatt.

Les videre

Nye regler om hvitvasking gjør kundeforholdet tryggere

Reglene krever at banker og andre långivere følger opp alle kundeforholdene sine aktivt. For oss i OPF betyr det at vi må holde all informasjon vi har om kundene våre oppdatert, ellers bryter vi...

Les videre

Stig Faltinsen ny investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring

Stig Faltinsen er ny investeringsdirektør i OPF. Faltinsen tar over stillingen etter Lars Haram som tidligere i år ble administrerende direktør i selskapet.

Les videre

Regulering av pensjon i 2023

Hvert år får alle pensjonsmottakere regulert pensjonen sin. Pensjonen reguleres som følge av en årlig justering av grunnbeløpet i folketrygden.

Les videre

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren

Vi får endel spørsmål om årets lønnsoppgjør fra personer med delvis uførepensjon. Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får.  

Les videre

Nå åpner Nord-Europas største takhage for ny sesong

I fjor var mer enn 46 000 mennesker innom og mandag 24. april åpner takparken på Økern Portal for ny sesong.

Les videre

Årsrapportene for 2022

Årsrapportene for Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS for 2022 viser at vi som konsern leverer solide resultater i et krevende år, og fortsetter inn i 2023 med stø kurs. Vi gjør også rede...

Les videre

OPF søker ny investeringsdirektør

Oslo Pensjonsforsikring er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge, med 130 milliarder kroner i forvaltningskapital. Investeringsdirektøren skal sørge for solid avkastning av pensjonsmidlene,...

Les videre

Solid resultat for OPF til tross for et krevende år i markedene

Konsernresultatet endte på 291 millioner kroner for hele 2022, mot 1 211 millioner kroner i 2021. Etter et krevende år fikk pensjonsselskapet en avkastning på -0,3 prosent, som er solid tatt markedene...

Les videre

Lars Haram er ny administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring

Styret i Oslo Pensjonsforsikring AS, har i dag ansatt Lars Haram som ny administrerende direktør i selskapet.

Les videre

OPF investerer i teknologiske løsninger som reduserer ensomhet

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) investerer pensjonsmidler i ulike selskap, og et av dem er teknologibedriften No Isolation. Selskapet tilbyr løsninger for å redusere ensomheten blant eldre og unge, gjennom...

Les videre

Partene i Oslo (PiO) samlet til fagdag hos Oslo Pensjonsforsikring (OPF) på Økern Portal

Torsdag 12. januar samlet OPF partene i Oslo til faglig oppdatering. På programmet sto en grundig gjennomgang av pensjonsordningen og personforsikringene medlemmene deres har i OPF.  

Les videre

Påbud om ansvarsforsikring for elsparkesykler fra 1. januar

På grunn av en eksplosiv økning i bruk av små elektriske kjøretøy de siste årene og et høyt antall skader, ble det innført påbud om ansvarsforsikring på elsparkesykler fra 1. januar 2023. Oslo Forsikring...

Les videre

Høytid for Pensjonsservice i OPF

Julen er tiden for å tenke tilbake på året som gikk, og tenke fremover på året som kommer. Pensjonsservice i OPF merker det godt. Telefonen gløder etter nyttår. De fleste har tenkt og lurer på om de skal...

Les videre

Forsikring av elsparkelsykkel påbudt fra 1. januar 2023

Fra 1. januar er det påbudt med forsikring på alle elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Hvis din virksomhet eier elsparkesykler må dere melde inn informasjon om hver enkelt sparkesykkel til...

Les videre

Tesla inn i OPF-eide Ullevaal P-hus med superladere

Denne uken åpnet Teslas superladere i Ullevaal P-hus. – Et positivt bidrag til så vel elbil-eiere som handelsstanden og andre med virksomhet i tilknytning til Ullevaal Stadion, sier forvaltningsdirektør...

Les videre

Solid resultat tross fortsatt uro i finansmarkedene

Oslo Pensjonsforsikring leverer gode resultater gitt den urolige situasjonen i finansmarkedet. – God og langsiktig planlegging gjør at vi står stødig i urolige tider, sier administrerende direktør i OPF,...

Les videre

Lars Christian Haram er konstituert som administrerende direktør i OPF

– Åmund T. Lunde har i dag valgt å fratre som administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring (OPF), etter snart 14 år i stillingen, for å søke nye muligheter utenfor selskapet, sier styreleder Oslo...

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring investerer i norsk fiberinfrastruktur

Telenor selger 30 prosent av sitt nyetablerte fiberselskap til investeringsselskapet KKR og Oslo Pensjonsforsikring.

Les videre

Urolige finansmarkeder førte til underskudd i andre kvartal

Sjeldent underskudd for Oslo Pensjonsforsikring(OPF) etter urolig periode på aksjemarkedene. – Har bygget oss opp for å håndtere de svakere periodene, sier administrerende direktør Åmund T. Lunde.

Les videre

Resultat fra første kvartal 2022

Økt inflasjon og høyere renter påvirker konsernresultatet og avkastningen for Oslo Pensjonsforsikring i første kvartal av 2022.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring med gode klimaresultater i 2021

Konsernet har redusert utslipp, kuttet energiforbruket og økt forsikringsverdier for sine kunder.

Les videre

Årsrapportene for 2021

Årsrapportene til Oslo Pensjonsforsikring og Oslo Forsikring er nå klare.

Les videre

Kvartalsrapport og resultater fjerde kvartal 2021

2021 ble et meget godt år for Oslo Pensjonsforsikring. Vi leverte en avkastning på 10,2 prosent – og det beste konsernresultatet noensinne.  

Les videre

Nye særaldersgrenser

Oslo kommune har blitt enig med forhandlingspartene om at de skal endre aldersgrensene, slik at de blir lik det som gjelder for tilsvarende stillinger i staten og i andre kommuner.

Les videre

Økern Portal er nå åpen for alle

OPF eier Økern Portal og vi markerte åpningen med en nabolagsfest med musikk, taler, konkurranser og aktiviteter.

Les videre

Besøk av landbruks- og matministeren på Økern Portal

Statsråd Olaug Bollestad fikk i går en omvisning på taket av Økern Portal. Portalen som vi bygger på Økern vil bli Nord-Europas største takpark med spiselige vekster.

Les videre

OPF deltar i klimaprosjekt

I regi av CICERO Senter for klimaforskning deltar Oslo Pensjonsforsikring i forskningsprosjektet «Sustainable Edge». Prosjektet har nylig utviklet en metode for å vurdere hvor grønt et selskap er.

Les videre

OBOS, Balder og Oslo Pensjonsforsikring gir bud på NRK-tomten

OBOS, det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring går sammen om å legge inn bud på NRK-tomten på Marienlyst i Oslo.

Les videre

Miljøprofilen vår på Økern

Økern Portal er et innovativt byggeprosjekt der vi har høye ambisjoner for klima og miljø.

Les videre

Ny investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring

Lars Haram, som i dag er investeringsdirektør (CIO) i Storebrand-konsernet, starter som ny investeringsdirektør og leder for kapitalforvaltningsavdelingen i OPF fra 1. februar 2019.

Les videre

Store gevinster til OPFs kunder

Den høye avkastningen vår har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Les videre

Høy avkastning til kundene

– God avkastning gir over tid gir kundene våre lavere pensjonskostnader. Vi har beregnet at Oslo kommune, som er vår største kunde, har i overkant av 100 millioner kroner mer å rutte med i 2017 og hvert...

Les videre

OPF er med på å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i det nyetablerte investeringsfondet, Idekapital Fund 1. Fondet skal investere i norske teknologiselskaper.

Les videre

Skatt og utbetaling i desember

Har du spørsmål om skattetrekk og utbetaling av pensjon i desember? Les mer her.

Les videre

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen

Her legger vi fortløpende ut aktuelle nyheter knyttet til dagens koronasituasjon.

Les videre

Kassa – et enkelt og rettferdig boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har lenge tilbudt boliglån til gode vilkår for medlemmene våre, som er ansatte i Oslo kommune og ansatte i selskap vi leverer offentlig tjenestepensjon til. Nå åpner vi opp...

Les videre

Enighet om pensjonsregler for yrkesgrupper med særaldersgrenser

  Regjeringen og partene i arbeidslivet har blitt enige om nye pensjonsregler for de med særaldersgrense.  

Les videre