Nyhetsarkiv

Her finner du alle aktuelle nyheter fra oss.

Skatt og utbetaling i desember 2022

For utbetalingen vår i desember gjelder følgende skattetrekk: 

Les videre

Solid resultat tross fortsatt uro i finansmarkedene

Oslo Pensjonsforsikring leverer gode resultater gitt den urolige situasjonen i finansmarkedet. – God og langsiktig planlegging gjør at vi står stødig i urolige tider, sier administrerende direktør i OPF,...

Les videre

Lars Christian Haram er konstituert som administrerende direktør i OPF

– Åmund T. Lunde har i dag valgt å fratre som administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring (OPF), etter snart 14 år i stillingen, for å søke nye muligheter utenfor selskapet, sier styreleder Oslo...

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring investerer i norsk fiberinfrastruktur

Telenor selger 30 prosent av sitt nyetablerte fiberselskap til investeringsselskapet KKR og Oslo Pensjonsforsikring.

Les videre

Urolige finansmarkeder førte til underskudd i andre kvartal

Sjeldent underskudd for Oslo Pensjonsforsikring(OPF) etter urolig periode på aksjemarkedene. – Har bygget oss opp for å håndtere de svakere periodene, sier administrerende direktør Åmund T. Lunde.

Les videre

Utbetaling av pensjon i juli

Denne måneden utbetales pensjon fredag 15. juli 

Les videre

Mange vil få utbetalt litt høyere pensjon i juni

Som følge av årets regulering vil de fleste av pensjonistene våre få utbetalt litt høyere pensjon i juni. I tillegg er juni en skattefri måned for alle uførepensjonister. Utbetalingen av pensjon i juni...

Les videre

Nytt grunnbeløp i folketrygden 2022

Nytt grunnbeløp i folketrygden er nå fastsatt. Som en følge av dette, vil vi få regulert de fleste pensjoner til utbetalingen den 15. juni.

Les videre

Resultat fra første kvartal 2022

Økt inflasjon og høyere renter påvirker konsernresultatet og avkastningen for Oslo Pensjonsforsikring i første kvartal av 2022.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring med gode klimaresultater i 2021

Konsernet har redusert utslipp, kuttet energiforbruket og økt forsikringsverdier for sine kunder.

Les videre

Årsrapportene for 2021

Årsrapportene til Oslo Pensjonsforsikring og Oslo Forsikring er nå klare.

Les videre

Kvartalsrapport og resultater fjerde kvartal 2021

2021 ble et meget godt år for Oslo Pensjonsforsikring. Vi leverte en avkastning på 10,2 prosent – og det beste konsernresultatet noensinne.  

Les videre

Nye regler om hvitvasking gjør kundeforholdet tryggere

Reglene krever at banker og andre långivere følger opp alle kundeforholdene sine aktivt. For oss i OPF betyr det at vi må holde all informasjon vi har om kundene våre oppdatert, ellers bryter vi...

Les videre

Nye særaldersgrenser

Oslo kommune har blitt enig med forhandlingspartene om at de skal endre aldersgrensene, slik at de blir lik det som gjelder for tilsvarende stillinger i staten og i andre kommuner.

Les videre

Mange vil få litt ekstra pensjon i februar

I sommer vedtok Stortinget at flere pensjonister i år får en ekstra regulering av pensjonen sin, utover det som ble gitt i forbindelse med det ordinære trygdeoppgjøret. 

Les videre

Resultat fra tredje kvartal 2021

Tallene fra årets tredje kvartal viser et godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Les videre

Økern Portal er nå åpen for alle

OPF eier Økern Portal og vi markerte åpningen med en nabolagsfest med musikk, taler, konkurranser og aktiviteter.

Les videre

Godt resultat i andre kvartal for Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Tallene fra årets andre kvartal viser et godt konsernresultat og fortsatt høy avkastning til kundene.

Les videre

Informasjon om rentenedsettelse

Den flytende renten på boliglån hos oss reduseres til 1,45 %

Les videre

Nye satser i folketrygden gir endret pensjon til enslige minstepensjonister

Folketrygdens satser for minste pensjonsnivå har blitt endret. De nye satsene fører til at enslige minstepensjonister får økt pensjon fra NAV og lavere pensjon fra oss. For de fleste vil den samlede pensjonen...

Les videre

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Fra 1. mai 2021 har grunnbeløpet økt fra 101 351 kroner til 106 399 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i september.  Dersom du ser at det er forandring i pensjonsutbetalingen denne måneden...

Les videre

Fortsatt god avkasting til OPFs kunder

Tallene fra årets første kvartal for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) viser fortsatt god avkastning til kundene. Hittil i år er avkastningen på 3,2 prosent.

Les videre

Leveattest for pensjonister i utlandet

En del pensjonister som er bosatt i utlandet, må sende inn leveattest til oss innen 1. november 2022.   

Les videre

Klimarapport 2020

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi. Her kan du lese mer om OPFs klimaarbeid i 2020. 

Les videre

Her er OPFs årsrapport for 2020

Årsrapporten til Oslo Pensjonsforsikring for 2020 er nå klar.

Les videre

Feilutsendt brev fra Skatteetaten

På grunn av en teknisk feil har flere av våre pensjonister nylig mottatt ut et brev fra Skatteetaten om: «Varsel om endring av skattefastsettingen for inntektsåret 2018». 

Les videre

Godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) i 2020

Til tross for koronapandemien, fikk OPFs kunder en avkastning på 7,9 prosent i 2020. – Høy soliditet og en sterk bufferkapital har vært en stor fordel i 2020, sier OPFs administrerende direktør, Åmund...

Les videre

Skattetrekk i januar

Får du utbetalt pensjon fra oss? Her finner du viktig informasjon om skattetrekk og skattekort for 2022.   

Les videre

Pensjon fra første time

Bystyret har nylig vedtatt å fjerne innmeldingsgrensen for medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fra 1. januar 2021.  

Les videre

Nye samordningsregler

Fra 2021 trer nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft, og vil gjelde de som er født i 1954 og senere. Her finner du mer informasjon om hvordan de nye reglene vil påvirke ulike alderskull. 

Les videre

Besøk av landbruks- og matministeren på Økern Portal

Statsråd Olaug Bollestad fikk i går en omvisning på taket av Økern Portal. Portalen som vi bygger på Økern vil bli Nord-Europas største takpark med spiselige vekster.

Les videre

Resultat fra andre kvartal 2020

Tallene fra årets andre kvartal viser et godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Les videre

OPF deltar i klimaprosjekt

I regi av CICERO Senter for klimaforskning deltar Oslo Pensjonsforsikring i forskningsprosjektet «Sustainable Edge». Prosjektet har nylig utviklet en metode for å vurdere hvor grønt et selskap er.

Les videre

Pensjonskalkulator

Vi har nå lansert en pensjonskalkulator på Din side. Kalkulatoren gjelder personer som er født i 1963 eller senere. 

Les videre

Regulering av pensjoner utsettes til høsten

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret, utsettes Trygdeoppgjøret til høsten. G-reguleringen av pensjoner vil derfor skje utover høsten med eventuell etterbetaling fra...

Les videre

Årsoppgaver fra Oslo Pensjonsforsikring

Har du lån og/eller mottar pensjon fra oss, finner du dine aktuelle årsoppgaver på Din side. 

Les videre

Informasjon om rentenedsettelse

Som følge av at Norges Bank satt ned styringsrenten 7. mai, har vi redusert den flytende renten på boliglån med ytterligere 0,40 prosentpoeng.

Les videre

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen

Her legger vi fortløpende ut aktuelle nyheter knyttet til dagens koronasituasjon.

Les videre

Høy avkastning og milliardoverskudd

Tallene fra 2019 viser et milliardoverskudd og en avkastning på over 10 prosent for Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Informasjon om skattetrekk i 2020

Skattetrekket vi bruker hentes direkte fra Skatteetaten. Ønsker du å vite hva skattetrekket ditt er, finner du dette i skattetrekksmeldingen som er tilgjengelig på Altinn. 

Les videre

OBOS, Balder og Oslo Pensjonsforsikring gir bud på NRK-tomten

OBOS, det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring går sammen om å legge inn bud på NRK-tomten på Marienlyst i Oslo.

Les videre

Resultat fra tredje kvartal 2019

Tallene fra årets tredje kvartal viser et godt resultat og fortsatt høy avkastning for Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

Les videre

100 milliarder i forvaltningskapital for Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har passert 100 milliarder kroner i forvaltningskapital.  Det er en dobling siden 2012. Tallene kommer frem av resultatet fra andre kvartal 2019.

Les videre

Sterkt kvartal for Oslo Pensjonsforsikring

Tallene fra årets første kvartal viser et svært godt resultat og høy avkastning for Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Miljøprofilen vår på Økern

Økern Portal er et innovativt byggeprosjekt der vi har høye ambisjoner for klima og miljø.

Les videre

Ny investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring

Lars Haram, som i dag er investeringsdirektør (CIO) i Storebrand-konsernet, starter som ny investeringsdirektør og leder for kapitalforvaltningsavdelingen i OPF fra 1. februar 2019.

Les videre

Ofte stilte spørsmål om ny pensjonsordning

Hva betyr ny pensjonsordning for deg? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om den nye ordningen.

Les videre

Resultat fra andre kvartal 2018

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 198 millioner kroner i andre kvartal 2018. Avkastningen på kundemidlene hittil i år er 2,2 prosent.

Les videre

Resultat fra første kvartal

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 140 millioner kroner i første kvartal 2018.  – Resultatet er som forventet når vi tar hensyn til at 2017 var ekstraordinært godt og at vi har redusert...

Les videre

Store gevinster til OPFs kunder

Den høye avkastningen vår har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring på god vei mot klimamål

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030.  Målet ble satt i fjor,...

Les videre

Media City Bergen vant Cityprisen 2018

Med sine 45 000 kvadratmeter er Media City det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum. Bygget eies 50/50 av Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Beste avkastning for Oslo Pensjonsforsikring siden 2005

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt for 2017. -Vi er svært fornøyd med resultatet. Dette er et solid bidrag til å senke våre kunders pensjonskostnader og gi dem rom til å løse deres viktigste oppgaver,...

Les videre

Høy avkastning til kundene

– God avkastning gir over tid gir kundene våre lavere pensjonskostnader. Vi har beregnet at Oslo kommune, som er vår største kunde, har i overkant av 100 millioner kroner mer å rutte med i 2017 og hvert...

Les videre

OPF er med på å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i det nyetablerte investeringsfondet, Idekapital Fund 1. Fondet skal investere i norske teknologiselskaper.

Les videre

Nye satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. september

Satsene for enslige alderspensjonister økte med 4000 kroner, og satsene for gifte og samboende alderspensjonister økte med 1000 kroner.

Les videre

Lavere CO2-utslipp fra OPFs aksjeportefølje

OPF skal bidra til lavere utslipp av klimagasser. Utslippene fra selskapene i OPFs aksjeportefølje er per juni 2017 redusert med 23 prosent fra gjennomsnittet i 2014-2016.

Les videre

Over 2 milliarder kroner i finansinntekter til kundene våre i 1. kvartal

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt fra første kvartal i 2017.

Les videre

Nye innmeldingsregler ble vedtatt i bystyret 1. mars 2017

De nye innmeldingsreglene gjelder alle som jobber i  Oslo kommune eller et kommunalt foretak. Reglene fører til at flere ansatte omfattes av pensjonsordningen og at deltidsansatte som tar ekstravakter...

Les videre

Godt resultat og høy solvens dekning

Oslo Pensjonsforsikring fikk et resultat på 732 millioner kroner i 2016. De nye kapitalkravene oppfylles med over 550 prosent. 

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring er med å skape grønn energi i Europa

Vi er investor i et fond som investerer i miljøvennlig energi. Blant fondets prosjekter er et omfattende vindmølleprosjekt som skal spare miljøet for 700 000 tonn CO2.

Les videre

Søknadene våre har nå blitt digitale

Vi har nå digitalisert søknadene våre.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring har kjøpt Herøya Industripark

Nesten 90 års industrihistorie fikk ny eier da Oslo Pensjonsforsikring (OPF) formelt overtok Herøya Industripark torsdag 23. juni 2016.

Les videre