Yrkesskadeforsikring

Denne forsikringen gjelder i hovedsak skader som oppstår mens du er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.