Har du spørsmål om våre personforsikringer?

Dette gjelder både våre personalforsikringer (ulykkesforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring) og vår barn- og elevforsikring. 

Telefon:

Vi kan kontaktes alle hverdager fra klokken 10.00 –14.00 på følgende telefonnummer: +47 23 36 08 00 

E-post: 

E-post kan sendes til: personskade@opf.no 

Viktig å være klar over: Vi anbefaler ikke at du sender oss personopplysninger per e-post. Grunnen er at e-post er en ukryptert kanal, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet.

Skal du sende oss personopplysninger, anbefaler vi at du sender oss dette per post.

Postadresse:

Postadressen vår er:
Oslo Forsikring, 
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo.

Du finner også mye nyttig informasjon her på våre nettsider:

Alt om våre personalforsikringer