Har du spørsmål om våre personforsikringer?

Dette gjelder både våre personalforsikringer
(ulykkesforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring) og vår barn- og elevforsikring. 

Telefon:
Vi kan kontaktes alle hverdager fra klokken 08.00-15.30 på følgende telefonnummer: +47 23 36 08 00

E-post: 
E-post kan sendes til: personskade@opf.no 

Post:
Postadressen vår er:
Oslo Pensjonsforsikring, 
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo.

Faks:
Faksnummeret vårt er: 23 36 08 01

Du finner også mye nyttig informasjon her på våre nettsider: 

Alt om våre personalforsikringer