Konsernet Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskap. Vi er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS.