Forsikringene man kan ha gjennom jobben sin hos oss er yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring på fritid og gruppelivsforsikring ved dødsfall. 

Her kan du se hvem som er dekket av de ulike forsikringene: 

Yrkesskade:

 • Ansatte i Oslo kommune (inkludert timelønnede) 
   
 • Folkevalgte i Oslo kommune 

 • Ansatte i Sporveien og følgende datterselskap til Sporveien: Sporveien Trikken og Sporveien T-banen

 • Lærere i Oslo kommune

 • Ansatte i Oslo Konserthus AS

 • Ansatte i Klubben Røverstaden AS

Viktig å være klar over: Personer som har blitt ufør og mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, er ikke dekket av denne forsikringen. 

Ulykkesforsikring:

 • Ansatte i Oslo kommune.

  NB: Gjelder ikke timelønnede i Oslo kommune, praktikanter, frivillige og flere av de folkevalgte i Oslo kommune (de folkevalgte som er forsikret er ordfører, varaordfører, byråder, leder- og nestleder i bystyreutvalgene og byrådssekretærer).

 • Ansatte i Sporveien og følgende datterselskap til Sporveien: Sporveien Trikken og Sporveien T-banen

 • Lærere i Oslo kommune

 • Ansatte i Oslo Konserthus AS

Viktig å være klar over: Personer som har blitt ufør og mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, er ikke dekket av denne forsikringen. 

Gruppeliv:

 • Ansatte i Oslo kommune.


  NB: Gjelder ikke timelønnede i Oslo kommune, praktikanter, frivillige og flere av de folkevalgte i Oslo kommune (de folkevalgte som er forsikret er ordfører, varaordfører, byråder, leder- og nestleder i bystyreutvalgene og byrådssekretærer).

 • Ansatte i Sporveien og følgende datterselskap til Sporveien: Sporveien Trikken og Sporveien T-banen

 • Lærere i Oslo kommune

 • Ansatte i Oslo Konserthus AS