Barn- og elevforsikring

Alle barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager eller skoler dekkes av denne ulykkesforsikringen. Forsikringen kan også omfatte barn i besøkshjem, fosterhjem og barnehjem.