Klage

Hvis du er misfornøyd med en avgjørelse som er gjort i Oslo Pensjonsforsikring, Oslo Forsikring eller hos noen som har tatt beslutninger på våre vegne, har du mulighet til å klage. Dette gjelder også hvis du er misfornøyd med avslag på et boliglån fra Kassa i Oslo Pensjonsforsikring, service, kompetanse eller andre forhold knyttet til tjenestene vi leverer. 

Slik kan du klage

Varsling

Hvis du opplever at noen av våre medarbeidere i Oslo Forsikring, Oslo Pensjonsforsikring eller noen av våre samarbeidspartnere, opptrer i strid med lovverket eller etiske standarder, har du anledning til å varsle om dette. 

Slik kan du varsle