Slik kan du klage

Hvis du er misfornøyd med en avgjørelse som er gjort i Oslo Pensjonsforsikring, Oslo Forsikring eller hos noen som har tatt beslutninger på våre vegne, har du mulighet til å klage. Dette gjelder også hvis du er misfornøyd med service, kompetanse eller andre forhold knyttet til tjenestene vi leverer.

Gå videre

Slik kan du varsle

Hvis du opplever at noen av våre medarbeidere i Oslo Forsikring, Oslo Pensjonsforsikring eller noen av våre samarbeidspartnere, opptrer i strid med lovverket eller etiske standarder, har du anledning til å varsle om dette. Dette gjøres eksternt gjennom revisjonsselskapet Ernst & Young. 

Gå videre