Styret i Oslo Pensjonsforsikring AS

Jørund Vandvik

Leder, valgt av aksjonæren 

Unni Hongseth

Nestleder, valgt av aksjonæren 

Mark Wingate

Valgt av aksjonæren 

Anlaug C. Haarbye 

Valgt av aksjonæren 

Roger Dehlin 

Utpekt av medlemmene

Mette Cecilie Skaug

Valgt av de ansatte 

Ellen Wettre-Johnsen 

Valgt av de ansatte