Forsikring av kjøretøy

Dette er forsikringer som omfatter alle former for motoriserte kjøretøy. Forsikringen består av:

  • ansvarsforsikring (lovpålagt iht. bilansansvarsloven)
  • delkasko (brann og tyveri)

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen består av ansvarsforsikring (lovpålagt iht. bilansvarsloven) og delkasko (brann og tyveri). 

Annen skade på eget kjøretøy (kasko) omfattes ikke av forsikringen. Rednings- og glasskader er også unntatt.

Hvor mye er det i egenandel?

Egenandelen er på 15 000 kroner per skadetilfelle for alle skader. Egenandelen dekkes av den enkelte virksomhet. Oslo Forsikring dekker skader over dette beløpet.

Trafikkforsikringsavgift

Regjeringen har vedtatt at forsikringsselskapene i Norge skal overta innkreving av årsavgift for kjøretøy fra og med 1. januar 2018. Avgiften kommer i tillegg til forsikringspremien og betales på samme faktura som forsikringen.

Les mer om trafikkforsikringsavgiften her

Inn- og utmelding av kjøretøy

Vi forsikrer alle kjøretøy som eies av Oslo kommune. Her kan du melde kommunens kjøretøy inn og ut av forsikringsordningen.