Vi har en eiendomsportefølje på rundt 19 milliarder kroner og er en av de største eiendomsinvestorene i Norge.