Gruppelivsforsikring ved dødsfall

Denne forsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Det gjelder hele døgnet, i hele verden, uavhengig om du er på jobb eller har fri.