Fortsettelsesforsikring

Ved utmelding av pensjonsordningen, har du muligheten til å fortsette gruppelivsforsikringen din og kjøpe en fortsettelsesforsikring av oss. Dette er en individuell livsforsikring der du selv betaler inn forsikringspremien din.