Dette lærer du:

  • Dine muligheter til å ta ut alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) fra Oslo Pensjonsforsikring.

  • Opptjening av alderspensjon fra NAV.

  • Beregning av pensjon fra Oslo Pensjonsforsikring og samordning med alderspensjon fra NAV.

På kurset vil du få generell informasjon om pensjon. Kurset inneholder ikke individuell pensjonsberegning og veiledning.

Kursets lengde

Kurset varer i 3 timer, inkludert pauser. 

Sted

På grunn av dagens koronasituasjon holder vi for tiden digitale kurs. 

Våre digitale kurs (nettkurs) avholdes ved hjelp av Teams.

Når kurset nærmer seg vil man få tilsendt en e-post fra oss med lenke til nettkurset. Den gir tilgang til kurset. 

Alle kursdeltakere vil også få tilsendt en enkel brukerveiledning på forhånd. Her beskriver vi hva man må gjøre for å delta på kurset. 

Hvem kan delta? 

Kurset er kun aktuelt for personer som er født i 1962 eller tidligere. 

Du må være medlem av vår pensjonsordning. Kurset er gratis. Er du medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning, for eksempel SPK eller KLP, må du følge deres opplegg. 

Det arrangeres egne bedriftsinterne kurs for Oslo universitetssykehus, Oslo Sporveien og Utdanningsetaten. Kontakt din arbeidsgiver for mer informasjon om dette.  

Påmelding og kursdatoer

Påmeldingsskjema og aktuelle kursdatoer finner du på Din side. 

Logg inn på Din side