Dette lærer du:

  • Dine muligheter til å ta ut alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) fra Oslo Pensjonsforsikring.

  • Opptjening av alderspensjon fra NAV.

  • Beregning av pensjon fra Oslo Pensjonsforsikring og samordning med alderspensjon fra NAV.

På kurset vil du få generell informasjon om pensjon. Kurset inneholder ikke individuell pensjonsberegning og veiledning.

Kursets lengde

Kurset varer i 3 timer, inkludert pauser. 

Sted

Kurset arrangeres i lokalene til Oslo Kommune Utdanningsetaten på Helsfyr. 

Adressen er: Grensesvingen 6, 0663 Oslo.
Lokalene ligger like ved Helsfyr T-banestasjon.

Hvem kan delta? 

Du må være medlem av vår pensjonsordning. Kurset er gratis. Er du medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning, for eksempel SPK eller KLP, må du følge deres opplegg. 

Det arrangeres egne bedriftsinterne kurs for Oslo universitetssykehus, Oslo Sporveien og Utdanningsetaten. Kontakt din arbeidsgiver for mer informasjon om dette.  

Påmelding og kursdatoer

Alle som kan delta på våre kurs, vil finne sine aktuelle kursdatoer og påmeldingsskjema ved å logge seg inn på Din side. 

NB! På grunn av dagens koronasituasjon er alle kursene våre avlyst inntil videre. Vi legger ut informasjon her så fort vi er i gang igjen. 

Logg inn på Din side