Det norske pensjonssystemet er bygget opp av tre hovedformer for pensjonssparing: 

Pensjon fra folketrygden (NAV)

Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Denne sikrer at alle som bor i Norge, uansett om man har vært i arbeid eller ikke, får utbetalt en grunnpensjon. Ved siden av dette får alle som har vært i jobb pensjon i tillegg som er basert på inntekt og antall år man har vært i arbeid. Måten pensjonen din fra folketrygden blir beregnet på er avhengig av når du er født. På grunn av den store pensjonsreformen i 2011 er det ulike regler for ulike aldersgrupper.

På nettsiden til NAV kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for deg avhengig av når du er født

Tjenestepensjon

Dette er en pensjonsordning man får gjennom jobben sin. Alle arbeidsgivere er pliktige til å melde sine ansatte inn i en tjenestepensjonsordning. Her skiller vi mellom privat og offentlig tjenestepensjon, avhengig av hvilken sektor man jobber i. Ordningen du har hos oss er offentlig tjenestepensjon.

Har du hatt flere forskjellige jobber vil du kunne oppleve å få utbetalt tjenestepensjon fra flere steder. Dette gjelder særlig deg som har jobbet i det private. Det kan være lett å miste oversikten. Gjelder dette deg, kan du logge deg inn i pensjonsportalen til Norsk Pensjon og få oversikt over alle de private tjenestepensjonsordningene du har vært medlem av.

Du finner portalen til Norsk Pensjon her

Hvis du kun har jobbet i det offentlige, gjelder egne regler. Da vil all tjenestetid du har opparbeidet deg hos offentlige arbeidsgivere beregnes og utbetales fra den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du har vært medlem av. Beregningen skjer etter regelverket til den siste ordningen. Tjenestepensjonen vil bli utbetalt som et supplement til pensjonen fra folketrygden.

Hvis du har jobbet minst tre år samlet i det offentlige og går over til det private, får du en oppsatt rett som du kan få utbetalt ved stillingens aldersgrense, men tidligst ved 65 år. Du kan lese mer oppsatt rett for tidligere medlemmer her. 

Egen sparing

Pensjon blir alltid lavere enn inntekten du har når du jobber. Mange velger derfor også egen sparing ved siden av.