Ulykkesforsikring på fritid

Denne forsikringen gir utbetaling ved ulykker som skjer i fritiden.