Folketrygdens grunnbeløp

Grunnbeløpet (G) fastsettes av Arbeids- og sosialdepartementet og reguleres per 1. mai hvert år.

I tabellen nedenfor ser du hva 1 G - 20 G tilsvarer i kroner per 1. mai 2021.

Sist oppdatert 21.05.2021