Folketrygdens grunnbeløp

Grunnbeløpet (G) er et tall som blir brukt til å beregne mange av våre utbetalinger.

Beløpet blir oppdatert med virkning fra 1. mai hvert år og blir bestemt av Stortinget etter trygdeoppgjøret.

I tabellen nedenfor ser du hva 1 G - 20 G tilsvarer i kroner per 1. mai 2023.

Sist oppdatert 30.08.2023