Ansvarsforsikring

Dette er en forsikring som beskytter virksomheten mot økonomiske tap hvis de blir erstatningsansvarlige ovenfor en tredjepart.

Meld skade

Her finner du veiledning for hvordan du melder ansvarsskade