Per i dag leverer vi lovpålagte ansvarsforsikringer for:

  • skianlegg (Oslo kommune)
  • vannsklier (Oslo kommune)
  • damanlegg (Oslo kommune)
  • jernbaneskinner (Oslo Havn)

Viktig å merke seg: Oslo kommune har ikke tegnet ordinær ansvarsforsikring i egenskap av kommunal virksomhet, og slike skader må derfor rettes direkte til den aktuelle virksomheten eller til Kommuneadvokaten.