Forsikring av bygning og innbo

Denne forsikringen beskytter mot økonomisk tap ved skade på bygning og innbo.

Hva dekker forsikringen? 

Dette er en forsikring som dekker brann- og eksplosjonsskade, vannskade, naturskade dekket av Norsk Naturskadepool, og skade etter innbrudd, tyveri, ran og hærverk.

I tillegg til utbedring og reparasjon, kan forsikringen dekke utgifter til riving og rydding, husleietap og annet driftsavbruddstap.

Hvor mye er det i egenandel?

Egenandelen er på 300 000 kroner og dekkes av den enkelte virksomhet. Oslo Forsikring dekker skader over dette beløpet.

Rutiner ved skade

Rutinene som gjelder ved bygning -/tingskade, finner du her:

Rutiner ved brann, vannskade, innbrudd og hærverk (PDF)

Her får du oversikt over følgende:

  • Strakstiltak ved brann, vannskade, innbrudd og hærverk
  • Videre arbeid etter strakstiltak