Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

Her kan du: 

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Melde fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Aktuelt nå

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Fra 1. mai 2018 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 93 634 til 96 883 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. 

Les mer

Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Regjeringen, KS og Spekter hsr nå blitt enige med enig med LO, YS, Unio og Akademikerne om ny løsning for offentlig tjenestepensjon. 

Også Oslo kommune har fulgt prosessen tett.

Les mer

På god vei mot klimamål

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030. 

Målet ble satt i fjor, og allerede nå har vi oppnådd en reduksjon på 34 prosent.

Les mer