Har du spørsmål om skattetrekk? Les mer her

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

Her kan du: 

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Melde fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Aktuelt nå

Ny offentlig tjenestepensjon 

Hva betyr ny offentlig tjenestepensjon for deg?

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om det nye regelverket. 

 

Les mer

Har du spørsmål om skattetrekk?  

Her finner du informasjon om skattetrekk i 2020. 

Les mer

Resultat fra tredje kvartal 2019

Tallene fra årets tredje kvartal viser et godt resultat og fortsatt høy avkastning for Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

 

Les mer