Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Ny offentlig tjenestepensjon

Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg? 

Årsoppgaver fra Oslo Pensjonsforsikring

Har du lån og/eller mottar pensjon fra oss, finner du dine aktuelle årsoppgaver på Din side (sammenstilling av inntekt / årsoppgave for lån).  

Nå er vi i gang med etteroppgjøret for 2018

Vi gjennomfører nå det vi kaller et etteroppgjør for alle som fikk utbetalt uførepensjon fra oss i 2018.