Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

Her kan du: 

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Melde fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Aktuelt nå

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Fra 1. mai 2017 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 92 576 kroner til 93 634 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli.

Les mer her

Nye innmeldingsregler 

Dette gjelder for alle som jobber i Oslo kommune eller et kommunalt foretak.

Les mer her