Dagens pensjonsutbetaling er dessverre forsinket for enkelte av våre pensjonister.

Vi er på saken og vil sørge for at pensjonen utbetales i løpet av formiddagen. 

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

Her kan du: 

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Melde fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Aktuelt nå

Nå er vi i gang med etteroppgjøret for 2016

Vi har nå fått tallene for skatteåret 2016 og gjennomfører nå det vi kaller et etteroppgjør for alle som fikk utbetalt uførepensjon det året.

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål knyttet til etteroppgjøret.

Les mer

Skattetrekk og utbetaling i desember 

Har du spørsmål om skattetrekk og utbetaling av pensjon i desember? 

Les mer

Oslo Pensjonsforsikring er med å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i et nyetablert investeringsfond som skal investere i norske teknologiselskap

Les mer

Nye innmeldingsregler ble vedtatt i bystyret 1. mars

De nye innmeldingsreglene gjelder for alle som jobber i Oslo kommune eller et kommunalt foretak

Les mer