På grunn av koronasituasjonen tar vi for tiden ikke imot kundebesøk. 
Se oppdatert informasjon om OPF og korona her

Har du spørsmål om skattetrekk/skattekort? Les mer her

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningen din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Lese meldinger/brev fra oss i meldingsboksen din
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Pensjon fra første time i Oslo kommune

Bystyret har nylig vedtatt å fjerne innmeldingsgrensen for medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fra 1. januar 2021.  

Skattekort og skattetrekk

Får du utbetalt pensjon fra oss? Her finner du viktig informasjon om skattetrekk og skattekort for 2021 

Nye samordningsregler 

Fra 2021 trer nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft.

Reglene gjelder personer som er født i 1954 og senere.

Ny offentlig tjenestepensjon

Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret. Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg? 

Pensjonskalkulator 

Vi har nå lansert en pensjonskalkulator på Din side. Kalkulatoren gjelder medlemmer som er født i 1963 eller senere.