På grunn av forebyggende tiltak mot koronavirus tar for tiden ikke imot kundebesøk.

Les mer om OPF og koronasituasjonen her

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningen din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Lese meldinger/brev fra oss i meldingsboksen din
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Årets regulering og nytt grunnbeløp 

Fra 1. mai 2021 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 101 351 kroner til 106 399 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i september.

» Les mer om årets regulering og nytt grunnbeløp her

Rådhusplassen og rådhuset.

Folketrygdens satser for minste pensjonsnivå har blitt endret

Nye satser i folketrygden vil føre til endret pensjon for mange enslige minstepensjonister hos oss fra utbetalingen i juni. 

» Les mer om at nye satser i folketrygden gir endret pensjon til enslige minstepensjonister

OPFs klimarapport for 2020

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi.

» Les mer om OPFs klimaarbeid her

Person som går forbi en frukt og grønt butikk.

Nye samordningsregler 

Fra 2021 trer nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft.

Reglene gjelder personer som er født i 1954 og senere.

» Les mer om nye samordningsregler her

Pensjon fra første time i Oslo kommune

Bystyret har nylig vedtatt å fjerne innmeldingsgrensen for medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fra 1. januar 2021.

» Les mer om nye innmeldingsregler her 

Mann på utecafé.

Ny offentlig tjenestepensjon

Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret. Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg? 

» Les mer om ny offentlig tjenestepensjon her