Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

Her kan du: 

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Melde fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Aktuelt nå

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Fra 1. mai 2018 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 93 634 til 96 883 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. 

Les mer

Leveattest for pensjonister i utlandet 

En del pensjonister som er bosatt i utlandet må sende inn leveattest til oss. 

Fristen er 31. mai 2018.

Les mer

Store gevinster til kundene våre 

Den høye avkastningen vår har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Kundene våre er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og statlige helseforetak.

Les mer

På god vei mot klimamål

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030. 

Målet ble satt i fjor, og allerede nå har vi oppnådd en reduksjon på 34 prosent.

Les mer

Media City Bergen vant Cityprisen 2018

Med sine 45 000 kvadratmeter er Media City det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum.

Bygget eies 50/50 av Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring. 

Les mer

Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

3. mars 2018 ble regjeringen, KS og Spekter enig med LO, YS, Unio og Akademikerne om ny løsning for offentlig tjenestepensjon. 

Også Oslo kommune har fulgt prosessen tett.

Les mer