Nå kan du melde deg på nettkurs om pensjon

Utover vinteren/våren arrangerer vi digitale kurs for yrkesaktive medlemmer som nærmer seg pensjonsalder. 

Les mer her

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningen din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Lese meldinger/brev fra oss i meldingsboksen din
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) i 2020

Til tross for koronapandemien, fikk OPFs kunder en avkastning på 7,9 prosent i 2020. – Høy soliditet og en sterk bufferkapital har vært en stor fordel i 2020, sier OPFs administrerende direktør, Åmund T. Lunde.

Skattekort og skattetrekk

Får du utbetalt pensjon fra oss? Her finner du viktig informasjon om skattetrekk og skattekort for 2021 

Pensjon fra første time i Oslo kommune

Bystyret har nylig vedtatt å fjerne innmeldingsgrensen for medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fra 1. januar 2021.

Nye samordningsregler 

Fra 2021 trer nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft.

Reglene gjelder personer som er født i 1954 og senere.

 

Pensjonskalkulator 

Vi har nå lansert en pensjonskalkulator på Din side. Kalkulatoren gjelder medlemmer som er født i 1963 eller senere. 

Ny offentlig tjenestepensjon

Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret. Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg?