Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

Her kan du: 

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Melde fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Aktuelt nå

Oslo Pensjonsforsikring er med å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i et nyetablert investeringsfond som skal investere i norske teknologiselskap.

Les mer

Folketrygdens satser for minste pensjonsnivå ble endret fra 1. september

Satsene for enslige alderspensjonister med 4000 kroner, og satsene for gifte og samboende alderspensjonister økte med 1000 kroner.

Les mer

Lavere CO2-utslipp fra aksjeporteføljen vår

Her finner du hovedpunktene fra resultatregnskapet vårt for andre kvartal 2017

Les mer

Nye innmeldingsregler 

Dette gjelder for alle som jobber i Oslo kommune eller et kommunalt foretak.

Les mer