Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Våre åpningstider i påsken

Her finner du våre åpningstider i forbindelse med påsken 2020

Årsoppgaver fra Oslo Pensjonsforsikring

Har du lån og/eller mottar pensjon fra oss, finner du dine aktuelle årsoppgaver på Din side (sammenstilling av inntekt / årsoppgave for lån).  

Høy avkastning og milliardoverskudd

Årsrapporten for 2019 er klar. Tallene fra 2019 viser et milliardoverskudd og en avkastning på over 10 prosent for Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Ny offentlig tjenestepensjon

Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg? 

Nå er vi i gang med etteroppgjøret for 2018

Vi gjennomfører nå det vi kaller et etteroppgjør for alle som fikk utbetalt uførepensjon fra oss i 2018.