På grunn av koronasituasjonen tar vi for tiden ikke imot kundebesøk.

Se oppdatert informasjon om OPF og korona her.

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningen din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Lese meldinger/brev fra oss i meldingsboksen din
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Leveattest for pensjonister i utlandet

Normalt har endel av våre pensjonister som er bosatt i utlandet, vært nødt til å sende inn en leveattest til oss i mai/juni hvert år.

Som følge av koronasituasjonen er dette utsatt til høsten. 

Informasjon om rentenedsettelse 

Som følge av at Norges Bank satt ned styringsrenten 7. mai, har vi redusert den flytende renten på boliglån med ytterligere 0,40 prosentpoeng.

Den flytende renten på boliglån i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er redusert til 1, 60 %.

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen

Her legger vi fortløpende ut aktuelle nyheter knyttet til dagens koronasituasjon.

Ny offentlig tjenestepensjon

Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg? 

Oslo Pensjonsforsikring deltar i klimaprosjekt

I regi av CICERO Senter for klimaforskning deltar vi i forskningsprosjektet «Sustainable Edge».

Prosjektet har nylig utviklet en metode for å vurdere hvor grønt et selskap er.

Pensjonskalkulator 

Vi har nå lansert en pensjonskalkulator på Din side.

Kalkulatoren gjelder medlemmer som er født i 1963 eller senere.