På grunn av en teknisk oppdatering vil pensjonsdelen på innloggede sider (Din side og Din virksomhet) være utilgjengelig onsdag 8. desember, fra klokken 15.30 og ut kvelden.   

 

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningen din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Lese meldinger/brev fra oss i meldingsboksen din
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Etteroppgjøret for uførepensjonister

Vi gjennomfører nå det vi kaller et etteroppgjør for alle som fikk utbetalt uførepensjon fra oss i 2020.

» Les mer om etteroppgjøret her

Fra åpningsfesten. Byrådsleder Raymond Johansen, styreleder i OPF Jørund Vandvik og to representanter fra Løren og Refstad skoles musikkorps.

Økern Portal er nå åpen for alle

Åpningen av Økern Portal ble markert med en nabolagsfest med musikk, taler, konkurranser og aktiviteter. Bygget setter en ny standard for samvirke mellom næring og nærmiljø.

» Les mer om åpningen her

Resultat fra tredje kvartal 2021

Tallene fra årets tredje kvartal viser et godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

» Les mer resultatet fra tredje kvartal her

Nye samordningsregler

Fra 2021 trådte nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft. 

Reglene gjelder personer som er født i 1954 og senere. 

» Les mer om nye samordningsregler her

Pensjon fra første time i Oslo kommune

Bystyret har nylig vedtatt å fjerne innmeldingsgrensen for medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fra 1. januar 2021.

» Les mer om nye innmeldingsregler her

Ny offentlig tjenestepensjon

Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret. Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg?

» Les mer om ny offentlig tjenestepensjon her