Til deg som får utbetalt pensjon fra oss: Her kan du lese mer om skattetrekk i desember. 

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

Her kan du: 

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Melde fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Aktuelt nå

Skattetrekk i desember

Lurer du på hva du  får i skattetrekk i desember? Her kan lese mer om hvilket skattetrekk som gjelder for deg denne måneden.

Les mer om skattetrekk i desember her

Flere av søknadene våre har nå blitt digitale

Vi er nå i full gang med å digitalisere alle våre søknader. De digitale søknadene er mye enklere å fylle ut enn tidligere. 

Les mer om hvilke søknader som nå er digitale

Nå er vi i gang med etteroppgjøret for 2015 

Vi har nå fått tallene for skatteåret 2015 og gjennomfører nå det vi kaller et etteroppgjør for alle som fikk utbetalt uførepensjon det året. 

Se ofte stilte spørsmål om etteroppgjøret