På grunn av en teknisk feil har enkelte av våre pensjonister nylig fått et brev fra Skatteetaten om "endring av skattefastsettelse for 2018". Dette er en feilutsendelse. Har du fått et slikt brev, kan du se bort i fra dette. Les mer her

Åpningstider knyttet til høytids- og helligdager i mai: Onsdag 12. mai stenger vi klokken 14 og torsdag 13. mai har vi stengt.
Les mer om åpningstider i mai her

Mann går tur med hund på Kampen, Oslo. Foto.

Nå kan du melde deg på nettkurs om pensjon

Utover vinteren/våren arrangerer vi digitale kurs for yrkesaktive medlemmer som nærmer seg pensjonsalder. 

Les mer her

Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningen din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Lese meldinger/brev fra oss i meldingsboksen din
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Fortsatt god avkasting til kundene

Tallene fra årets første kvartal for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) viser fortsatt god avkastning til OPFs kunder Hittil i år er avkastningen på 3,2 prosent.

OPFs klimarapport for 2020

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi.

Her kan du lese mer om OPFs klimaarbeid i 2020. 

OPFs årsrapport for 2020

Årsrapporten til Oslo Pensjonsforsikring for 2020 er nå klar.

Her kan du laste ned rapporten. 

Nye samordningsregler 

Fra 2021 trer nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft.

Reglene gjelder personer som er født i 1954 og senere.

 

Pensjon fra første time i Oslo kommune

Bystyret har nylig vedtatt å fjerne innmeldingsgrensen for medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fra 1. januar 2021.

Ny offentlig tjenestepensjon

Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret. Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg?