Din side gir deg oversikt over din pensjon, lån og opptjeningstid hos oss! 

  • Finn aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningen din i OPF 
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer
  • Lese meldinger/brev fra oss i meldingsboksen din
  • Meld fra om endret inntekt hvis du er ufør

LOGG INN PÅ DIN SIDE

LOGG INN SOM ARBEIDSGIVER

Pensjonskalkulator 

Vi har nå lansert en pensjonskalkulator på Din side.

Kalkulatoren gjelder personer som er født i 1963 eller senere. 

Informasjon om rentenedsettelse 

Som følge av at Norges Bank satt ned styringsrenten 7. mai, har vi redusert den flytende renten på boliglån med ytterligere 0,40 prosentpoeng.

Den flytende renten på boliglån i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er redusert til 1, 60 %.

Regulering av pensjoner utsettes til høsten

På grunn av koronasituasjonen har myndighetene besluttet at regulering av pensjoner skal utsettes til høsten. Reguleringen vil derfor skje utover høsten med eventuell etterbetaling fra 01.05.2020.

Ny offentlig tjenestepensjon

Hva vil de nye pensjonsreglene ha å si for deg? 

Nå er vi i gang med etteroppgjøret for 2018

Vi gjennomfører nå det vi kaller et etteroppgjør for alle som fikk utbetalt uførepensjon fra oss i 2018.