Inn- og utmelding av kjøretøy

Vi forsikrer alle kjøretøy som eies av Oslo kommune. 
Her kan du melde kommunens kjøretøy inn og ut av forsikringsordningen.

Innmelding

Statens vegvesen krever at det er tegnet ansvarsforsikring før de kan registrere og utstede vognkort til et kjøretøy.

Hvis du kjøper, eller leaser et kjøretøy, på vegne av Oslo kommune, er det derfor viktig at du melder inn kjøretøyet i forsikringsordningen vår.

Som bilforhandler kan du også melde inn kjøretøy på vegne av kommunen.

For registreringspliktige kjøretøy

For kjøretøy som ikke er registreringspliktige

(arbeidsmaskiner o.l.)

Utmelding

Nb! Gjelder kun kjøretøy som ikke er registreringspliktige
(arbeidsmaskiner o.l.)

Oslo kommune betaler forsikringspremie helt frem til kjøretøyet har blitt meldt ut av forsikringsordningen vår.

For de fleste kjøretøy skjer utmelding automatisk i forbindelse med salgsmelding /avregistrering. Unntaket er uregistrerte kjøretøy (arbeidsmaskiner o.l.), som fremdeles må meldes ut hos oss.

For å unngå at kommunen betaler forsikringspremie etter at kjøretøyet er solgt/returnert, er det viktig at dette meldes inn så fort som mulig.