Inn- og utmelding av kjøretøy gjøres digitalt og krever at du identifiserer deg med elektronisk ID for offentlige tjenester (f. eks. MinID eller BankID).