Ledelsen

Lars Haram

Administerende direktør

Hanne Myre

Administrerende direktør i Oslo Forsikring AS og direktør for bedriftskundeavdelingen

Kristine Eilertsen

Direktør for personkundeavdelingen

Mette Cecilie Skaug 

Konstituert investeringsdirektør

Paul Høiness

Finansdirektør

Sven Falcke

IT-direktør

Lise Karlsen

Juridisk direktør