Ledelsen

Lars Haram

administerende direktør

Hanne Myre

administrerende direktør i Oslo Forsikring AS og direktør for forsikring og bedrift

Lise Karlsen

direktør for konsernstab

Stig Faltinsen  

investeringsdirektør

Paul Høiness

finansdirektør

Sven Falcke

direktør for teknologi

Fredrik Anspach

direktør for pensjon og lån

Erling Haug Wittussen

direktør for utvikling