Ledelsen

Åmund Lunde

Administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS

Hanne Myre

Administrerende direktør i Oslo Forsikring AS og direktør for bedriftskundeavdelingen

Kristine Eilertsen

Direktør for personkundeavdelingen

Lars Haram

Investeringsdirektør

Paul Høiness

Finansdirektør

Sven_Falcke.png

Sven Falcke

IT-direktør

Lise Karlsen

Juridisk direktør