Bygning, kjøretøy og ansvar

Vi forsikrer bygninger, kjøretøy og ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap.