Bygning, kjøretøy og ansvar

Vi forsikrer bygninger, kjøretøy og ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap.

Inn- og utmelding av kjøretøy

Vi forsikrer alle kjøretøy som eies av Oslo kommune. Her kan du melde kommunens kjøretøy inn og ut av forsikringsordningen. 

Skadeforebyggende arbeid

Våre tjenester og produkter innen risikostyring, skadeforebyggende tiltak og risikoavlastning skal bidra til å redusere kundenes risiko- og skadekostnader