Pensjon hos oss

Her kan du lese mer om din offentlige tjenestepensjon i Oslo Pensjonsforsikring. 

Hvordan søker du? 

Her finner du alle våre aktuelle søknadsskjemaer knyttet til pensjon. Klikk på kategorien som er aktuell for deg. 

Medlemskap og opptjening

Du har blitt meldt inn i vår tjenestepensjonsordning gjennom arbeidsgiveren din. Dette er en gunstig pensjonsordning med en rekke fordeler.

Gunstig pensjonsordning

Offentlig tjenestepensjon er kjent for sine gode pensjonsbetingelser, og gjelder ansatte i offentlig sektor.

Ordningen gir deg gunstig alderspensjon og mulighet til å ta ut avtalefestet pensjon (AFP).

Du og dine nærmeste får også en ekstra økonomisk sikkerhet for fremtiden i form av uførepensjon og etterlattepensjon. Skulle noe uforutsett skje, kommer pensjonen fra oss i tillegg til eventuelle ytelser fra NAV.

Alt om medlemskap
Alt om opptjening

Gode lånemuligheter

Som medlem kan du ha mulighet til å flytte boliglånet til oss til gode betingelser. Vi tilbyr også lån til andre formål, for eksempel bil eller båt, mot sikkerhet i bolig.

Alt om våre lån
Prøv vår lånekalkulator

Du kan også være forsikret hos oss

De fleste av våre medlemmer er dekket av våre personalforsikringer. Disse inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring på fritid.

Alt om våre personalforsikringer

Alt om pensjon

Her kan du lese mer om våre ulike typer pensjon. Velg kategorien som er aktuell for deg.

Pensjonssystemet i Norge på 1-2-3

Les mer her

Informasjon om våre pensjonistkurs

Les mer

Ønsker du en pensjonsberegning? 

Les mer