Gjelder dette meg? 

Ny offentlig tjenestepensjon gjelder kun for deg som er født i 1963 og senere. 

Er du født i 1962 eller tidligere, vil du ikke komme inn under de nye reglene.