Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret. Som følge av dette, har personer som er født i 1963 eller senere fått nye rettigheter til avtalefestet pensjon (AFP).

Regelverket for ny offentlig AFP er ikke endelig avklart per dags dato.

Svarene under, tar utgangspunkt i det foreløpige forslaget i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen ble inngått 3. mars 2018 og er mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

Det endelige løsningen for ny AFP kan avvike fra beskrivelsen under.