Fra 1. januar 2020 endres pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge. Som følge av dette, endres avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor for alle som er født i 1963 eller senere.

Regelverket for ny offentlig AFP er ikke endelig avklart per dags dato. 

Svarene under, tar utgangpunkt i det foreløpige forslaget i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen ble inngått 3. mars 2018 og er mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

Det endelige løsningen for ny AFP kan avvike fra beskrivelsen under.