Jo lenger du jobber, jo større blir pensjonsbeholdningen din. Det blir omtrent som å få overført penger til en sparekonto: Jobber du for Oslo Konserthus, Oslo Produksjon & Tjenester, Ruter AS, Sporveien AS, Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS eller Sporveien Vognmateriell AS tjener du opp pensjon etter følgende satser:  

  • For lønn opp til 7,1 G* betaler arbeidsgiveren din inn et beløp som tilsvarer 5,7 prosent av lønnen til pensjonsbeholdningen din. 
  • Tjener du mer enn dette, vil du også få overført 23,8 prosent av den delen av lønnen din som er over 7,1 G og opp til 12 G.

    Opptjeningen kan illustreres slik: 

Figur som illustrerer opptjeningssatsene som gjelder ansatte på Oslo Konserthus, Oslo Produksjon & Tjenester, Ruter AS, Sporveien AS, Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS eller Sporveien Vognmateriell AS

*G er grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet oppdateres årlig.

Per 1. mai 2024 er 7,1 G = 880 599 kroner og 12 G =1 488 336 kroner.