Personforsikring

De fleste av våre medlemmer er dekket av våre personalforsikringer. I tillegg er alle barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager og skoler dekket av vår barn- og elevforsikring. Her kan du lese mer eller melde skade.