Bærekraft og miljø er viktige satsingsområder for vår virksomhet, også for eiendomsporteføljen. Dette kommer frem i alle våre aktiviteter. Vi har etablert en egen bærekraftstrategi med tilhørende miljøhandlingsplan med følgende visjon:

«OPF skal eie, forvalte og utvikle bærekraftige og kostnadseffektive næringsbygg.»