Bærekraft og miljø er viktige satsingsområder for vår virksomhet, også for eiendomsporteføljen. Dette kommer frem i alle våre aktiviteter. Vi har etablert flere langsiktige bærekraftsmål og en egen miljøhandlingsplan for eiendomsporteføljen vår.

Vår visjon er at OPF skal eie, forvalte og utvikle bærekraftige og kostnadseffektive næringsbygg.

Her finner du bærekraftsrapporten vår for 2022