Jo lenger du jobber, jo større blir pensjonsbeholdningen din. Det blir omtrent som å få overført penger til en sparekonto: Jobber du for Oslo kommune, Miljøtransport, Oslo universitetssykehus, Sykehuspartner,  Sunnaas sykehus, Sykehusapotekene, Akershus universitetssykehus eller i Vestre Viken, tjener du opp pensjon etter følgende satser:  

  • For lønn opp til 6,96 G* betaler arbeidsgiveren din inn et beløp som tilsvarer 5,82 prosent av lønnen til pensjonsbeholdningen din. 
  • Tjener du mer enn dette, vil du også få overført 24,29 prosent av den delen av lønnen din som er over 6,96 G og opp til 11,76 G.

G er grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet oppdateres årlig.

Per 1. mai 2023 er 6,96 G = 825 595 kroner og 11,76 G =1 394 971 kroner.