Fra 1. januar 2020 endres pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge.

Som en følge av dette, endres alderspensjonsrettighetene til alle som er født i 1963 og senere. Det blir nye regler for uttak, beregning og opptjening.