Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret.

Som en følge av dette, har alderspensjonsrettighetene til alle som er født i 1963 og senere blitt endret. Det har blitt nye regler for uttak, beregning og opptjening.