FOR Å BESTILLE MÅ DU OPPFYLLE FØLGENDE: 

  • Du må ha fylt 60 år og være medlem av vår pensjonsordning. 
  • Du kan også bestille hvis du har vært medlem hos oss tidligere, men da må vi være den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du har vært medlem av.
  • Har du planer om å gå av med AFP før du fyller 65 år, er det NAV som er ansvarlig for å beregne denne. Dette kan du enkelt gjøre på NAV.no

Logg deg inn her for å bestille: 

DIN SIDE