Regelverket for tjenestepensjonsordningen for folkevalgte ble endret 1. januar 2014. 

Som følge av dette skiller vi mellom ny og gammel tjenestepensjonsordning for de folkevalgte i Oslo kommune.

  • Har du kun opptjening som folkevalgt etter 1. januar 2014, er det den nye tjenestepensjonsordningen som gjelder for deg.  
  • Har du kun opptjening som folkevalgt før 1. januar 2014, er det den gamle tjenestepensjonsordningen som gjelder for deg.
  • Har du opptjening både før og etter 1. januar 2014, deles opptjeningen din i to. For opptjeningen før 1. januar 2014 gjelder reglene fra gammel ordning. For opptjeningen etter 1. januar 2014 gjelder reglene fra ny ordning. Det er en øvre begrensning på hvor mye du kan få i samlet pensjon fra ny og gammel ordning.