Meld vannskade

Dette gjelder ved vannskade forårsaket av rørbrudd eller annen lekkasje.

Varsle oss om skaden

Så snart du kan, melder du fra om skaden til oss på 815 35 007 (døgnåpent).

Fyll ut og send inn skjema

Fyll ut skademeldingsskjema og send det til osloforsikring@opf.no

Hva skjer videre?

Det er Crawford som behandler alle skader på vegne av oss. De vil gi deg tilbakemelding kort tid etter at du har meldt inn skaden til oss.