Pensjonskalkulatoren er tilgjengelig for et stort antall av medlemmene våre på Din side. Her kan du sjekke ut hva du kan få i pensjon på ulike tidspunkt og planlegge når det er best for deg å ta ut pensjon. 

Prøv pensjonskalkulatoren

Kalkulatoren har foreløpig ikke støtte for deg som er i følgende situasjon:

  • Får utbetalt uførepensjon fra oss
  • Har mer enn en stilling tilknyttet pensjonsordningen hos oss
  • Ikke lenger jobber hos en arbeidsgiver med pensjonsopptjening hos oss (OPF) 
  • Har særaldersgrense. Noen yrker har det som kalles særaldersgrense. Blant våre medlemmer gjelder dette  i hovedsak sykepleiere, hjelpepleiere og brannpersonell. 
  • Er folkevalgt 
  • enkelte andre grupper 

Vi jobber med å videreutvikle kalkulatoren slik at den kan bli tilgjengelig for flere fremover.  

Hvis du tilhører en gruppene som ikke får opp kalkulator på Din side og du har fylt 60 år, kan du bestille en foreløpig pensjonsberegning fra oss. Dette er er manuell beregning der du får et estimat på din fremtidige pensjon fra en gitt alder.  Bestillingsskjemaet er tilgjengelig på Din side under "Søknader".