Meld brannskade på kjøretøy

Skal du melde inn brannskade bruker du følgende skademeldingsskjema

Ta bilder og fyll ut skademeldingsskjema

Skjemaet fylles ut på skjerm og lagres med informasjonen du har fylt ut. 

Vi anbefaler at du også tar bilder for å dokumentere hva som har skjedd. 

Send inn skjema og bilder til oss

Skjema og eventuelle bilder sender du til osloforsikring@opf.no 

Hva skjer videre?

Det er Crawford som behandler alle skader på vegne av oss. De vil gi deg tilbakemelding kort tid etter at du har meldt inn skaden til oss.