Meld kollisjonsskade

Skal du melde inn kollisjonsskade på ditt og/eller motparts kjøretøy, finner du veiledning her. 

Ta bilder og fyll ut skademeldingsskjema

Dette er et standard skjema som er felles for alle forsikringsselskap og skal være tilgjengelig i kjøretøyet ditt. Skjemaet består av flere gjennomslagsark der du skal sende inn ett eksemplar til oss.

Trenger du flere skademeldingsskjema for motorvogn? Ta kontakt med oss, og vi vil sende deg dette.

Vi anbefaler at du også tar bilder for å dokumentere hva som har skjedd.

Send inn skjema og bilder til oss

Skann inn utfylt skjema og send dette sammen med eventuelle bilder  til osloforsikring@opf.no 

Hva skjer videre?

Det er Crawford som behandler alle skader på vegne av oss. De vil gi deg tilbakemelding kort tid etter at du har meldt inn skaden til oss.