Skal du varsle, kan du kontakte vår HR-sjef, Ingvild Gråberg. Hun har følgende kontaktinformasjon:

E-post: ingvild.graaberg@opf.no
Besøksadresse: St. Olavs plass 5, 0165 Oslo
Postadresse: Postboks 6623, St. Olavs plass, 0129 Oslo. 

NB! 

Dersom din tilbakemelding gjelder klage på beslutninger eller service som er gjort i OPF må du klage, ikke varsle.

Slik kan du klage