Skal du varsle, kan du kontakte vår internrevisor i Ernst & Young, Kristin Bekkeseth. Hun har følgende kontaktinformasjon:

Telefon: 942 47 130
E-post: Kristin.bekkeseth@no.ey.com
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium,
Postadresse: Ernst & Young AS, P.O. Box 20, NO-0051 Oslo, Norge. 

NB! 

Dersom din tilbakemelding gjelder klage på beslutninger eller service som er gjort i OPF må du klage, ikke varsle.

Slik kan du klage