Med yrkesskade og yrkessykdom menes: 

  • skade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke
  • skade eller sykdom som anses som yrkesskade etter lov om yrkesskadeforsikring § 11, jfr. lov om folketrygd § 13-3.
  • annen skade eller sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser