Foreldelsesfrist

Her er fristen for foreldelse som gjelder for deg som er omfattet av supplerende dekning i yrkesskadeforsikringen vår. Dersom et erstatningskrav foreldes, betyr det at retten til å få erstatning faller bort.