Gjenlevendepensjon fra NAV ble fra 1. januar 2024 erstattet av en ny ytelse som heter omstillingsstønad. I den forbindelse er det mange som lurer på om de nye reglene i NAV også omfatter etterlattepensjon som utbetales fra oss i Oslo Pensjonsforsikring. Svaret er nei. 

Hvis du får utbetalt etterlattepensjon fra oss, vil ikke pensjonen du får utbetalt fra oss blir endret. Størrelsen på etterlattepensjonen du får utbetalt fra oss blir som før.

Du trenger heller ikke å gi beskjed til oss hvis NAV informerer deg om endringer i stønaden din fra dem. Vi får automatisk varsel fra NAV om dette.

Du kan lese mer om de nye reglene for gjenlevendepensjon på nettsiden til NAV