– Vi er først og fremst veldig stolte over disse resultatene, sier administrerende direktør Lars Haram i Oslo Pensjonsforsikring. – Formålet vårt er å holde pensjonskostnadene nede for kundene våre og Oslo kommune som er vår eier. Med en god avkastning over tid har vi lyktes med nettopp dette, sier Haram.

Administrerende direktør i OPF, Lars Haram.

Risiko gir forventet høyere avkastning over tid

Analysen er utført av NHH ved postdoktorene Andreas Ørpetveit og Andre Wattø Djuve på oppdrag fra Pensjonskontoret. I rapporten har de satt søkelys på hvordan risikotagning påvirker avkastning på pensjonsmidlene. Tidsaspektet er viktig, fordi høyere risiko også øker sannsynligheten for svingninger i verdi på kort sikt - det er dette som er risikoaspektet.

På generelt grunnlag vil høyere risiko føre til høyere avkastning over tid, og evnen til å ta risiko er derfor den beste pekepinn på hvilken avkastning kommunene kan forvente i fremtiden i finansmarkedene.

– OPF har en langsiktig strategi og er solide, sier Lars Haram. – Vi har systematisk bygget opp en bufferkapital som gir oss evne til å ta risiko, og investert godt både på og utenfor børs, som for eksempel i unoterte aksjer og eiendom. Selskapets økonomiske buffer gir handlingsrom slik at OPF kan fortsette å levere høy avkastning, og stå gjennom urolige tider, også i fremtiden, sier Haram.

Høyere avkastning øker inntektene, og er med på å holde kostnadene forbundet med pensjonsforpliktelsene nede for arbeidsgiver.

– Over tid betyr god avkastning svært mye. De ti siste årene har høyere avkastning gitt mange milliarder kroner i meravkastning hos OPF sammenlignet med de beste blant andre livsforsikringsselskap. Det viser våre egne, interne målinger. Meravkastningen har gjort oss i stand til å både bygge buffer og samtidig gi god tildeling til premiefond, sier Haram.

Rapporten «Avkastning på pensjonsmidlene»

NHH ved postdoktorene Andreas Ørpetveit og Andrè Wattø Sjuve har på oppdrag fra Pensjonskontoret gjennomført en analyse av forskjeller i historisk avkastning mellom livsforsikringsforetak og et utvalg av kommunale pensjonskasser, og presentert sine funn i rapporten «Avkastning på pensjonsmidlene».

Rapporten inneholder tallmateriale fra KLP, Storebrand, Bergen kommunale pensjonskasse, Bærum kommunale pensjonskasse, Drammen kommunale pensjonskasse, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH), Tromsø kommunale pensjonskasse, Kristiansand kommunale pensjonskasse, Trondheim kommunale pensjonskasse, Viken pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring.  

Rapporten «Avkastning på pensjonsmidlene» (PDF)