– Jeg er veldig glad for å være en del av OPF, og ser frem til å jobbe sammen med ledere og medarbeidere for å fortsette å levere gode resultater i et miljø som kjennetegnes av engasjement, trivsel og høy kompetanse, sier Ingvild Gråberg.

OPF leverer offentlig tjenestepensjon og skadeforsikring til ansatte i Oslo kommune og selskap der kommunen har en eierandel. Selskapet har vokst mye de senere årene og teller nå 132 ansatte. Det er stort engasjement blant de ansatte, høy trivsel og et sted folk liker seg så godt at de jobber lenge. 

– Det handler om mennesker, og mitt viktigste bidrag til at selskapet leverer på mål og strategi, er å sikre at måten vi leder og utvikler medarbeidere på, skaper engasjement og retning, sier Ingvild Gråberg

OPF leverer pensjonsordning til nesten 98 000 aktive medlemmer og pensjonister. I tillegg har 120 000 tidligere medlemmer rettigheter i pensjonsordningen. OPFs lånetilbud gjennom merkevaren Kassa, er tilgjengelig for alle. Selskapet har 137 milliarder i forvaltningskapital og forsikrer verdier for mer enn 190 milliarder.

– OPF er en kompetansebedrift med spennende og sterke fagmiljøer. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med organisasjonen, og få innsikt i hvordan vi skal forsterke og bygge videre på det positive. Å bidra til å utvikle sterkt lederskap og sterkt medarbeiderskap, er sentrale mål for oss i HR i tiden som kommer.

Ingvild Gråberg kommer nå senest fra stillingen som HR-sjef i helseseksjonen hos Avonova Helse AS. Tidligere har hun jobbet hos blant andre Storebrand Livsforsikring, Crawford & Company og Insr Insurance Group. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, har mangeårig ledererfaring, og solid kompetanse fra coaching av medarbeidere og ledere, prosjektledelse, prosessledelse og organisasjonsutvikling.

Ingvild Gråberg overtar lederstillingen, fra tidligere leder Tom Martens Simonsen, som vil fortsette i selskapet og bl.a. sikre kompetanseoverføring til ny HR-sjef.