Melding om ulykkesskade på fritid

Skal du melde inn fritidsulykke finner du skjema og veiledning her.

Sirkel_1.svg

Fyll ut skademeldingsskjema

Last ned og fyll ut skademeldingen.

For å unngå forsinkelser i søknadsprosessen er det viktig at du signerer skjemaet og fyller ut alle felter og sider. 

Husk å få med:

  • Nærmere beskrivelse av hvordan skaden oppstod.
  • Originiale kvitteringer for eventuelle utgifter du søker om refusjon for.
  • Signatur og stempel fra arbeidsgiver.

Sirkel_2.svg

Send oss stemplet og signert skjema

Før skjemaet sendes inn til oss, må arbeidsgiveren din stemple og signere på skademeldingsskjemaet. Grunnen til dette er at vi trenger en bekreftelse på arbeidsforholdet ditt.

Skjemaet sender du inn til oss til:

Oslo Pensjonsforsikring AS,
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo

Sirkel_3.svg

Hva skjer videre?

Så snart skademeldingen er mottatt og registrert, vil du få tilsendt en bekreftelse på SMS. Bekreftelsen sendes normalt innen en uke.

Hvor lang tid saksbehandlingen vil ta, er avhengig av hvilken type skade det er snakk om. I noen tilfeller er det nødvendig å se an skaden over tid før saken kan få en endelig beslutning.