Meld ansvarsskade

Her finner du veiledning til hvordan du melder ansvarsskade til oss. 

Ring oss

For skader der Oslo kommune kan gjøres erstatningsansvarlig, kan du ta kontakt med oss på telefon 23 36 08 00 for videre oppfølging. 

Viktig å merke seg: Oslo kommune har ikke tegnet ordinær ansvarsforsikring i egenskap av kommunal virksomhet, og slike skader må derfor rettes direkte til den aktuelle virksomheten eller til Kommuneadvokaten.

Hva skjer videre?

Det er Sedgwick Norway som behandler skaden på vegne av oss. De vil gi deg tilbakemelding kort tid etter at du har meldt inn skaden til oss.