Meld økonomisk kriminalitet

Kriminalitet og underslag skal meldes direkte til oss

Ring oss

Meld fra til oss på telefon 23 36 08 00

Viktig å merke seg: Alle slike saker skal politianmeldes

Hva skjer videre?

Det er Sedgwick Norway som behandler skaden på vegne av oss. De vil gi deg tilbakemelding kort tid etter at du har meldt inn saken til oss.