Melding om skade på barn eller elev

Her finner du vårt skademeldingsskjema og hvordan du går frem når du skal melde skade. Nedenfor beskriver vi prosessen for skole og barnehage. Hvis skaden har skjedd et annet sted, er det den samme prosessen som gjelder. Du må da få stempel og signatur fra den gjeldende institusjonen. 

Sirkel_1.svg

Fyll ut skademeldingsskjema

Skjemaet fylles ut av de foresatte.

Det er viktig at du signerer skjemaet og fyller ut alle felter og sider.

Husk å få med:

  • Navn på barnehage/skole.
  • Nærmere beskrivelse av hvordan skaden oppstod.
  • Originiale kvitteringer for eventuelle utgifter du søker om refusjon for.
  • Signatur og stempel fra barnehage/skole på skjemaets side 2. 

Hvis barnet går på skole, må melding om skaden også sendes til NAV. Dette fordi NAV skal dekke eventuelle behandlingsutgifter knyttet til skaden. 

Merk at saken din hos oss og NAV behandles som to seperate saker. Saken kan derfor få ulikt utfall hos oss og NAV.

Sirkel_2.svg

Send oss stemplet og signert skjema

Før skjemaet sendes inn til oss må den aktuelle skolen/barhehagen din stemple og signere på skademeldingsskjemaet.

Skjemaet sender du inn til oss:

Oslo Forsikring AS, 
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo

Sirkel_3.svg

Hva skjer videre?

Skaden registreres hos oss. 

Ved større skader vil saken din bli utredet videre, og du vil normalt motta en bekreftelse på SMS innen en uke. Selve behandlingen av søknaden vil være avhengig av hvilken type skade det er snakk om. I noen tilfeller må skaden sees på over tid før det kan bli tatt en endelig beslutning.

Mindre skader som ikke ser ut til å være av varig karakter vil ikke bli utredet. Slike skader vil kun registreres hos oss og er lagret i tilfelle det skulle oppstå senskader. I slike tilfeller vil du ikke motta SMS-bekreftelse.