Oslo kommune

Sporveien Oslo AS

Oslo Vognselskap AS

Alle helseforetakene og aksjeselskapene som følger Oslo kommunes vedtekter