Hvis du allerede er medlem i pensjonsordningen til Sporveien Oslo AS, kan det viktig å være klar over følgende: 

  • Du kan ikke være medlem for mer enn 100 prosent stilling.
  • Kombinasjon pensjon og medlemskap. Hvis du går av med delvis pensjon, skal du fortsatt være medlem i pensjonsordningen for gjenværende stillingsprosent så sant denne er høyere enn 10%. 
  • Permisjon med hel eller delvis lønn, gir fortsatt rett til medlemskap.

Her kan du laste ned pensjonsvedtektene:  
Pensjonsvedtektene til Sporveien Oslo AS