• Alle ansatte i Oslo kommune skal fra og med 1. januar 2021 meldes inn i tjenestepensjonsordningen, uavhengig av hvilken stillingsprosent man jobber i.

    Innmeldingsreglene gjelder i utgangspunktet kun personer som ansettes som arbeidstakere i kommunen. Er du oppdragstaker (støttekontakt, tilsynsførere m.m.) eller lærling vil du ikke bli innmeldt. Gjelder dette deg, anbefaler vi at du kontakter arbeidsgiveren for mer informasjon rundt dette.

  • Ansatte kan ikke være medlem for mer enn 100 prosent stilling.

  • Den ansatte må ha fylt 18 år.

  • Hvis den ansatte ved innmelding har fylt 62 år, og/eller har fem år igjen til stillingens aldersgrense, vil ikke vedkommende bli tatt opp som medlem. Unntak fra denne regel er de som tidligere har vært medlem av en offentlig pensjonsordning, slik at samlet medlemstid blir minst fem år.
  • Kombinasjon pensjon og medlemskap. Pensjonister som begynner å jobbe ved siden av pensjonen sin vil få redusert pensjonen med én gang de tar medlemspliktig stilling, uavhengig av størrelse (det gjelder kun for arbeid i Oslo kommune). Du kan lese mer om arbeid og pensjon her.  

  • Permisjon med hel eller delvis lønn, gir fortsatt rett til medlemskap.
    Her kan du lese mer om våre regler for permisjon

NB! 

Medlemsvilkårene ble gjeldende fra 1. januar 2021. Har du vært medlem hos oss lenge, og de nye reglene ikke berører deg, finner du våre tidligere medlemsvilkår her.