Nye innmeldingsregler i Oslo kommune

Pensjonsordningen til Oslo kommune i Oslo Pensjonsforsikring har fått nye innmeldingsregler fra 1. januar 2021. Dette kan få betydning for pensjonister som skal jobbe ved siden av pensjonen sin.